Przepisy RODO nakazują dokonywanie okresowej analizy ryzyka. Kancelaria Prawna Majkowycz oferuje doradztwo przy przeprowadzaniu analizy ryzyka, które uwzględnia specyfikę danej branży.

Czytaj więcej…