Placówki medyczne przetwarzają szereg danych osobowych, które określa się mianem danych wrażliwych. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną jednostkom służby zdrowia w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów.

Z uwagi na charakter przetwarzanych danych każda placówka medyczna ma w szczególności obowiązek:

  • powołania Inspektora Ochrony Danych,
  • systematycznego przeprowadzania analizy ryzyka,
  • przyjęcia polityki bezpieczeństwa,
  • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
  • wykonywania obowiązku informacyjnego,
  • stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę danych osobowych.

Oferujemy Państwu wdrożenie RODO z uwzględnieniem specyfiki placówki medycznej oraz outsourcing Inspektora Ochrony Danych.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu:

tel.: +48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl