Kompleksowy program wiedzy z zakresu RODO w kadrach.

Już 26 października w Warszawie odbędzie się szkolenie z RODO skierowane do działów HR.

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

25 maja 2018 weszły w życie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR), które wprowadzają szereg zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników. Szkolenie ma na celu omówienie nowych przepisów na gruncie ich stosowania w działach HR.

 

DO KOGO JEST SKIEROWANE SZKOLENIE?

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się kadrami, pracowników działów HR i biur księgowych.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo komplet materiałów szkoleniowych zawierających min. przykładowe oświadczenia i wzór klauzuli informacyjnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

Nowe zasady prowadzenia rekrutacji

 • wymagane zgody i oświadczenia kandydatów do pracy
 • jakich informacji możemy żądać od kandydata na pracownika
 • nowe prawa kandydatów np. prawo do bycia zapomnianym
 • okres przechowywania aplikacji
 • jak zgodnie z prawem przygotować ogłoszenie o pracę

 Podstawy przetwarzania danych osobowych przez dział personalny

 • zgoda pracownika na przetwarzanie danych
 • przetwarzanie danych w prawnie usprawiedliwionych celach
 • przetwarzanie danych osobowych w wykonaniu obowiązku przewidzianego w przepisach prawa

 Zakres danych osobowych pozyskiwanych od pracownika

 • co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres możliwych do gromadzenia informacji
 • zbieranie danych biometrycznych przez pracodawcę np. odcisku palca
 • przetwarzanie danych wrażliwych
 • czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności pracowników

 Zasady przetwarzania danych osobowych przez dział HR

 • czy dane pracowników można udostępniać np. związkom zawodowym lub innym instytucjom
 • upoważnienie pracownika do przetwarzania danych osobowych
 • okres przechowywania danych osobowych pracowników

Prawo pracownika do prywatności w miejscu pracy

 • poprawne stosowanie monitoringu w miejscu pracy
 • obowiązek ograniczania kręgu świadków m.in. wypowiedzenia, ukarania karą porządkową, wyrażenia opinii o pracowniku

Środki zabezpieczenia danych osobowych pracowników

 • wymagania techniczne i organizacyjne dot. przetwarzania danych
 • kiedy zachodzi obowiązek powołania inspektora ochrony danych
 • rejestr czynności przetwarzania i raportowanie o naruszeniach

Outsourcing działu HR

 • jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych
 • wybór procesora

Sankcje za nieprzestrzegania wymogów RODO

 

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 26 października 2018 w godz. 9:30-15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Warszawa, Trade Tower.
ul. Chłodna 51

 

W cenie są przerwy kawowe i lunch.
Cena za osobę 650 zł (+ 23% VAT)

 

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu:

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy

NIP:

Adres email (wymagane)

Telefon:

Uwagi