Nasi eksperci zapewniają wparcie przy harmonizacji przepisów RODO z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (Anti-Money Laundering), w szczególności w instytucjach finansowych, biurach rachunkowych oraz biurach nieruchomości.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu weszła w życie dokładnie 13 lipca 2018 roku. Nakłada ona na tzw. instytucje obowiązane nakaz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Jednym z środków bezpieczeństwa jest identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości. W związku z czym nie ma wątpliwości, że ma to wpływ na ochronę danych osobowych, w szczególności w kontekście zasady Privacy by Design (więcej o tej zasadzie przeczytaj we wpisie „Privacy by Design w RODO„).

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK STOSOWANIA AML?

Oczywiście przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obejmują, przede wszystkim, instytucje finansowe, w tym banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy firmy pożyczkowe. Stosowanie AML dotyczy również przedsiębiorców, których działalność polega na tworzeniu spółek lub innych osób prawnych, zapewnianiu siedziby statutowej, adresu działalności czy adresu korespondencyjnego, pośredników nieruchomości i biura rachunkowe.

AML objęła też giełdy kryptowalutowe. Dookreśla definicję podmiotów prowadzących działalność w postaci wymiany walut, wskazując, że obejmuje zarówno podmioty prowadzące działalność kantorową, jak i świadczące usługi za pośrednictwem platform internetowych. Ponadto, zobowiązani do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są przedsiębiorcy, stowarzyszenia czy fundacje, przyjmujący wpłaty gotówkowe powyżej 10 tys.euro.

RELACJE Z RODO

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wskazują w art. 36 jakie dane osobowe mogą być zbierane w celu identyfikacji klientów i tzw. rzeczywistych beneficjentów, czyli osób sprawujących kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, umożliwiające wywieranie wpływu na działania podejmowane przez klienta, w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub zawierana jest transakcja. Weryfikacja tożsamości odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. Ma to wpływ na:

  • podstawę przetwarzania danych
  • obowiązki informacyjne wynikające z RODO
  • możliwość zastosowania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  • okresu przechowywania danych

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu:

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-leagl.pl