Kluczowym dokumentem z zakresu ochrony danych osobowych w każdym serwisie internetowym jest polityka prywatności. Kancelaria Prawna Majkowycz oferuje pomoc przy aktualizacji polityki prywatności oraz opracowaniu nowych rozwiązań uwzględniających przepisy rozporządzenia RODO.

Skąd wzięła się polityka prywatności?

Wprawdzie przepisy RODO również nie wymieniają wśród obowiązkowych dokumentów, które powinny przygotować podmioty przetwarzające dane osobowe polityki prywatności, jednak obowiązek posiadania takiego dokumentu wynika z obowiązku informacyjnego przewidzianego przez RODO. Stosowanie polityki prywatności wynika więc ze „zwyczaju”, który narodził się w USA, a dzięki przepisom dot. cookies zyskał niebywałą popularność również w UE.

Co powinna zawierać polityka prywatności?

Polityka prywatności służy przede wszystkim wypełnieniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO. Nie oznacza to, że taki obowiązek może być spełniony jedynie przez posiadanie polityki prywatności. Jednak ponieważ jest to dokument powszechnie stosowany użytkownicy przyzwyczaili się, że mogą w nim znaleźć określone informacje.

Polityka prywatności powinna zawierać następujące informacje:

 • kto jest administratorem danych
 • celu przetwarzania danych
 • kto może być odbiorcą danych osobowych
 • okresu przechowywania danych
 • prawie dostępu do danych
 • prawie do sprostowania danych osobowych
 • prawie usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych
 • prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • konsekwencjach niepodania danych
 • kto jest Inspektorem Ochrony Danych (jeżeli został powołany)
 • sposobie przetwarzania danych

Ponadto, warto zawrzeć w polityce prywatności informacje w jakim celu nasz serwis korzysta z cookies oraz określić warunki przechowywania cookies i uzyskania dostępu do cookies przez użytkowania za pomocą jego przeglądarki.

W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu:

tel.: +48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl