Zorganizowanie konkursu na Facebooku często wiąże się z gromadzeniem danych osobowych potrzebnych chociażby do późniejszego wskazania zwycięscy konkursu. W przypadku zbierania od użytkowników ich danych osobowych to administratorzy strony, grupy lub organizatorzy wydarzenia są administratorem danych osobowych, a nie Facebook. Nasi eksperci podpowiedzą jak zgodnie z przepisami RODO przeprowadzić akcje promocyjną w serwisie Facebook.

Aby nasz konkurs odbywał się w zgodzie z RODO musimy wypełnić przede wszystkim obowiązek informacyjny, który polega na przekazaniu użytkownikom określonych informacji:

  • kto jest administratorem danych osobowych
  • w jakim celu dane osobowe będą przetwarzane
  • okres przez który dane będą przechowywane
  • prawie dostępu, sprostowania i usunięcia danych
  • prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • możliwości wniesienia skargi do UODO
  • konsekwencjach niepodania danych osobowych

Informacje te powinny być przekazywane już na etapie zbierania danych, co dla wygody wszystkich użytkowników może być realizowane poprzez umieszczenie ich np. w treści regulaminu konkursu lub w polityce prywatności.

Ponadto, jesteśmy zobowiązani do wdrożenia skutecznych środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią prawidłową ochronę zebranych danych osobowych.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu:

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl