Majkowycz Kancelaria Prawna posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Oferujemy naszym klientom outsourcing Inspektora Ochrony Danych. 

Tego typu rozwiązanie pomaga przedsiębiorcy ograniczyć jego odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO.

RODO wskazuje trzy sytuacje, w których wyznaczenie IOD jest obowiązkowe. W pozostałych sytuacjach wyznaczenie IOD pozostawiono uznaniu administratora danych osobowych.

Wyznaczenie IOD jest obowiązkowe gdy:

  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polegają na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
  • gdy główna działalność administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (szczególne kategorie danych osobowych zostały opisane we wpisie pt. Czym są dane osobowe?);

Zadania inspektora ochrony danych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych zostały sformułowane w sposób ogólny, bez wskazania trybu oraz terminów ich realizacji. Taki sposób ujęcia obowiązków inspektora jest wyrazem nowego podejścia do ochrony danych osobowych opartego na analizie ryzyka (więcej o analizie ryzyka możecie przeczytać we wpisie pt. Analiza ryzyka). W praktyce rola IOD sprowadza się często do roli doradczej. Natomiast w naszej ocenie inspektor ochrony danych powinien opiniować wszystkie dokumenty związane z RODO, umowy z klientami i kontrahentami pod kątem zgodności z przepisami RODO, dokonywać na rzecz podmiotu przetwarzającego dane osobowe analizy ryzyka i oceny skutków naruszeń. Ponadto IOD zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i skarg osób, których dane dotyczą oraz informowaniem organów nadzoru o występujących naruszeniach ochrony danych osobowych.

Przepisy RODO przyznają inspektorowi ochrony danych dość dość dużą niezależność w wykonywaniu swoich obowiązków, w szczególności nie może on ponosić negatywnych konsekwencji za prawidłowe wykonywanie swojej pracy, w tym za wykrycie naruszeń w podmiocie, w którym jest zatrudniony.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu:

tel.: +48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl