Kancelaria Prawna Majkowycz specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych i wdrożeniem regulacji RODO. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne począwszy od audytu, poprzez wdrożenie nowych przepisów i bieżące konsultacje problemów powstających na gruncie stosowania RODO.

CZYM JEST RODO?

RODO, nazywane też GDPR (z ang. General Data Protection Regulation) to największa zmiana prawna w zakresie ochrony danych osobowych, która zacznie obowiązywać już 25 maja 2018 roku.

Nowe przepisy będą obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej i dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy, ponieważ wszystkie firmy gromadzą i przetwarzają dane swoich klientów, pracowników lub kontrahentów.

RODO przyznaje organom nadzoru możliwość nakładania kar finansowych na podmioty przetwarzające dane osobowe. Niedostosowanie się do nowych regulacji zagrożone jest  grzywną w wysokości do 20 00 EURO lub 4% obrotu ukaranego podmiotu, w zależności od tego, jakie konkretnie obowiązki zostaną naruszone (art. 83 RODO).

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Pojęcie danych osobowych ma kluczowe znaczenie w prawie ochrony danych osobowych. Termin „dane osobowe” zdefiniowano w art. 4 pkt 1 RODO. Zakres pojęcia danych osobowych jest bardzo szeroki, a elementami definicji danych osobowych są:

  • Informacje
  • dotyczące
  • zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
  • osoby fizycznej.

Treść informacji może dotyczyć życia prywatnego, zawodowego, zachowań ekonomicznych i społecznych. Mogą to być informacje obiektywne (np. imię i nazwisko, wiek) jak również informacje subiektywne takie jak opinie na temat osoby. Informacje te mogą być dostępne w jakiejkolwiek formie (np. pisemnej, graficznej, akustycznej).

Aby dane informacje miały charakter danych osobowych muszą dotyczyć „zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania” osoby. Nie w każdej sytuacji i nie dla każdego informacja pozwala na zidentyfikowanie osoby. Przykładowo imię i nazwisko: Jan Kowalski bez jakiś dodatkowych danych personalizujących Kowalskiego z uwagi na popularność tego nazwiska w Polsce nie pozwala na zidentyfikowanie konkretnej osoby.

RODO różnie trzy kategorie danych osobowych:

  • dane zwykłe
  • szczególne kategorie danych tzw. dane wrażliwe
  • dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa

Szczególne kategorie danych osobowych wskazano w art. 9 ust. 1 RODO. Są to: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

W zależności od rodzaju przetwarzanych danych RODO rozróżnia inne obowiązki, którym podlegają podmioty przetwarzające dane osobowe.

W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu:

tel. +48 692 479 841

e-mail: t.majkowycz@mkp-legal.pl