Kancelaria Prawna Majkowycz oferuje Państwu przeprowadzenie audytu prawnego z zakresu RODO. Proponujemy dwa rozwiązania: audyt zdalny w przypadku startupów, małych firm oraz mikroprzedsiębiorców. Audyt kompleksowy dla dużych firm i instytucji przeprowadzany przez prawników naszej kancelarii. Takie rozwiązanie pozwoli nam określić aktualny stan ochrony danych osobowych w firmie lub organizacji i poziom zaawansowania wdrożenia RODO (GDPR).

Przeprowadzenie audytu ma na celu dogłębne poznanie audytowanej jednostki. W ramach audytu dochodzi do zidentyfikowania obszarów przetwarzania danych osobowych, przesłanek legalności przetwarzania danych oraz analizy realizacji obowiązku informacyjnego. W ramach audytu dochodzi również do weryfikacji spełnienia przez jednostkę obowiązków organizacyjnych i sposób zabezpieczenia danych.

Zwieńczeniem audytu jest raport prawny zawierający wskazówki jak „krok po kroku” dostosować badany podmiot do nowych wymogów ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO (GDPR).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

tel.: + 48 692 479 841

e-mail: kancelaria@mkp-legal.pl